Celcelutiye Duası 6. Sayfa

00:00
 • وَكَافٍ وَهَايَٓاءٍ وَعَيْنٍ وَصَادِهَا كِفَايَتُنَا مِنْ كُلِّ عَيْنٍ بِنَا حَوَتْ
 • 53. Ve kâfin ve hâ yâ in ve áynin ve śâdihâ Kifâyetunâ min kulli áynin binâ ĥavet
 • 53. Kaf ha yâ ayn sad (Meryem) ile, bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.
 • بِحَامِيمَ عَيْنٍ ثُمَّ سِينٍ وَقَافِهَا حِمَايَتُنَا مِنْ كُلِّ سُٓوءٍ بِشَلْمَهَتْ
 • 54. Bi ĥâ mîme áynin šumme sînin ve qâfihâ Ĥimâyetuna min kulli sûin bi şelmehet
 • 54. Ha mim ayn sin kaf (Şura) tüm kötülüklerden bizi koruyan sığınağımız olsun.
 • بِقَافٍ وَنُونٍ ثُمَّ حَامِيمٍ بَعْدَهَا وَفِى سُورَةِ الدُّخَانِ سِرًّا قَدْ اُحْكِمَتْ
 • 55. Bi qâfin ve nûnin šumme ĥâmîmin bá’dehâ Ve bi sûretid dûħâni fîhâ sirrân qad uĥkimet
 • 55. Kaf, nun, ve ha mim ile bu himayeyi gerçekleştir. Ve bir de Duhan suresiyle ki onda muhkem kılınmış bir sır vardır.
 • بِاَلِفٍ وَلَامٍ وَالنِّسَٓاءْ وَعُقُودِهَا وَفِى سُورَةِ الْاَنْعَامِ وَالنُّورِ نُوِّرَتْ
 • 56. Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve úqûdihâ Ve fî suretil en’ámi ven nûri nuvvirat
 • 56. Elif lam ile Nisa, Maide, En’am ve nurlu kılınmış Nur sureleri hurmetine
 • وَاَلِفٍ وَلَامٍ ثُمَّ رَٓاءٍ بِسِرِّهَا عَلَوْتُ بِنُورِ اْلاِسْمِ مِنْ كُلِّ مَا جَنَتْ
 • 57. Ve elifin ve lâmin šumme râin bi sirrihâ Álevtu bi nûril ismi min kulli mâ cenet
 • 57. Elif lam ra sırrı ve isminin nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.
 • وَاَلِفٍ وَلَامٍ ثُمَّ مِيمٍ وَرَٓائِهَا اِلٰى مَجْمَعِ الْاَرْوَاحِ وَالرُّوحِ قَدْ عَلَتْ
 • 58. Ve elifin ve lâmin šumme mîmin ve râihâ İlâ mecmeíl ervâĥi ver rûĥi qad álet
 • 58. Elif lam mim ra ile yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim
 • بِسِرِّ حَوَامِيمِ الْكِتَابِ جَمِيعِهَا عَلَيْكَ بِفَضْلِ النُّورِ يَا نُورُ اُقْسِمَتْ
 • 59. Bi sirri ĥavâmîmil kitâbi cemîíhâ Áleyke bi fađlin nûri yâ nûru uqsimet
 • 59. Kuran-i Hakim’de Hâ Mim’lerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mahzar eyle.
 • بِعَمَّ عَبَسَ وَالنَّازِعَاتِ وَطَارِقٍ وَفِى وَالسَّمَٓاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَزُلْزِلَتْ
 • 60. Bi ámme ábese ven nâziáti ve ŧâriqin Ve fî ves semâi žâtil burûci ve zulzilet
 • 60. Amme, Abese, Naziat, Tarık, Vessemai zatil buruci ve Zilzal sureleri hurmetine,
 • بِحَقِّ تَبَارَكَ ثُمَّ نُونٍ وَسَٓائِلٍ وَفِى سُورَةِ التَّهْمِيزِ وَالشَّمْسِ كُوِّرَتْ
 • 61. Bi ĥaqqi tebâreke šumme nûnin ve sâilin Ve bi sûretit tehmîzi veş şemsi kuvvirat
 • 61. Tebareke, Nun, Seele Sâilun, Tehmiz (Hümeze), İzeşşemsu kuvvirat sureleri hakkı için
 • وَبِالذَّارِيَاتِ الذَّرِّ وَالنَّجْمِ اِذْ هَوٰى وَبِاقْتَرَبَتْ لِىَ اْلاُمُورُ تَقَرَّبَتْ
 • 62. Ve biž žâriyâtiž žervâ ven necmi ižâ hevâ Ve biqterabet liyel umûru teqarrebet
 • 62. Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.
5 sayfa okundu.