Celcelutiye Duası 5. Sayfa

00:00
 • بِنُورِ جَلَالٍ بَازِخٍ وَشَرَنْطَخٍ بِقُدُّوسِ بَرْكُوتٍ بِهِ النَّارُ اُخْمِدَتْ
 • 43. Bi nûri celâlin bâziħin ve şeranŧaħin Bi quddûsi berkûtin bihin nâru uħmidet
 • 43. İzzet, azamet, celal ve kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan zatı rahimin nuruyla küfrün ateşi söndürülür.
 • بِيَاهٍ وَيَا يُوهٍ نُمُوهٍ اَصَالِيًا بِطَمْطَامِ مِهْرَاشٍ لِنَارِ الْعِدَا سَمَتْ
 • 44. Bi yâhin ve yâyûhin nemûhin eśâliyâ(n) Bi ŧamŧâmi mihrâşin li nâril ídâ semet
 • 44. Mabudu bil hak, Hu, Samed, Zul Batş Cebbar ve Halim olan zatın yardımıyla düşmanlarının ateşini bastıracak.
 • بِهَالٍ اَهِيلٍ شَلْعٍ شَلْعُوبٍ شَالِعٍ طَهِىٍّ طَهُوبٍ طَيْطَهُوبٍ طَيَطَّهَتْ
 • 45. Bi hâlin ehîlin şel’ín şel’úbin şâliín Ŧahiyyin ŧahûbin ŧayŧahûbin ŧayaŧŧahet
 • 45. Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren Cemil, Vedud ve Mucib olan zatın yardımıyla insanlara kendini sevdirecektir.
 • اَنُوخٍ بِيَمْلُوخٍ وَاَبْرُوخٍ أُقْسِمَتْ بِتَمْلِيخِ اٰيَاتٍ شَمُوخٍ تَشَمَّخَتْ
 • 46. Enûħin bi yemlûħin ve ebrûħin uqsimet Bi temlîħi(n) âyâtin şemûħin teşemmeħat
 • 46. Ey Kayyum ve Vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah’ım Hannan isminin hürmetine dualarımızı kabul et
 • اَبَازِيخَ بَيْذُوخٍ وَذَيْمُوخٍ بَعْدَهَا خَمَارُوخٍ يَشْرُوخٍ بِشَرْخٍ تَشَمَّخَتْ
 • 47. Ebâžîħa beyžûħin ve žeymûħin bá’dehâ Ħamârûħin yeşrûħin bi şerħin teşemmeħat
 • 47. Ey bütün sırlara vakıf olan Allah’ım Mübdi ve Müid isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et
 • بِبَلْخٍ وَسِمْيَانٍ وَبَازُوخٍ بَعْدَهَا بِذَيْمُوخٍ اَشْمُوخٍ بِهِ الْكَوْنُ عُمِّرَتْ
 • 48. Bibelħin ve simyânin ve bêzûħin bá’dehâ Bi žeymûħin eşmûħin bihil kevnu úmmirat
 • 48. Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren Adl. Ve haklıyı haksızdan ayıran, hüküm sahibi Hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir
 • بِشَلْمَخَتٍ اِقْبَلْ دُعَٓائِى وَكُنْ مَعِى وَكُنْ لِى مِنَ الْاَعْدَٓاءِ حَسْبِى فَقَدْ بَغَتْ
 • 49. Bi şelmeħatin iqbal duáî ve kun meí Ve kun lî minel é’dâi ĥasbî fe qad beğat
 • 49. Hak isminin hürmetine duamı kabul et, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kafi gel. Çünkü artık onlar çok ileri gittiler.
 • فَيَا شَمْخَثَا يَا شَمْخَثَا اَنْتَ شَمْلَخَا وَيَا عَيْطَلَا هَطْلُ الرِّيَاحِ تَخَلْخَلَتْ
 • 50. Fe yâ şemħašâ yâ şemħašâ ente şemleħâ Ve yâ áyŧalâ heŧlur riyâĥi teħalħalet
 • 50. Ey Rab, ey Rahman! sen hak ma’budsun. Ey kuvvetli yardımcım! Şiddetli fırtınalar peşpeşe kopmaktadır.
 • بِكَ الْحَوْلُ وَالصَّوْلُ الشَّدِيدُ لِمَنْ اَتٰى لِبَابِ جَنَابِكَ وَالْتَجٰى ظُلْمَةُ انْجَلَتْ
 • 51. Bikel ĥavlu veś śavluş şedîdu limen etâ Li bâbi cenâbike vel tecâ źulmetun celet
 • 51. Korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına sığınanın karanlığı dağılır.
 • بِطٰهٰ وَيَاسِينَ وَطَاسِينَ كُنْ لَنَا بِطَاسِينَ مِيمٍ لِلسَّعَادَةِ اَقْبَلَتْ
 • 52. Bi ŧâ hâ ve yâ sîn ve ŧâ sîn kun lenâ Bi ŧâ sîn ve mîmin lis seádeti iqbelet
 • 52. Tâhâ, Yâsin, Tâsîn (Neml), ve Tâsîn-mîm (Kasas) ile bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.
4 sayfa okundu.